Jag är godkänd Grönt Kort utbildare och håller oftast minst en kurs per år hos Göteborg Hästsportklubb.
Utbildning hålls efter intresse där datum, plats och arrangerande klubb läggs upp på hemsidan när en kurs bokats in.
Har du önskemål om att gå en kurs eller vill din klubb ha hjälp att arrangera en kan du kontakta mig på louise@loui.se 

Bra att veta

Från och med det år man fyller 13 år får man lov att ta eget Grönt Kort, från och med 14 år krävs det att man har eget.
Upp till och med 13 år rider man på målsmans/annan ansvarigs kort, och då kan det istället vara du som förälder som behöver gå kursen. 

Även om barnet tar Grönt Kort för egen del är det bra att som förälder vara med på kursen för att få information och kunna vara med i diskussioner. Du som förälder är tills dess att barnet fyllt 18 år ansvarig för denne vad gäller t.ex.  medicinering som kan leda till doping. Det är lätt att missa att linimentet eller muggsalvan innehåller en förbjuden substans, och dopingprov tas även på lokal nivå.
Som förälder är det oftast kostnadsfritt att vara åhörare, men vill du ta ett eget kort gäller angiven kursavgift för den specifika kursen.

Du behöver inte tänka på häst till det praktiska momentet, det löser jag ihop med arrangerade förening. 

Kursboken Grönt Kort ingår oftast i kursavgiften och beställs då av mig som kursledare eller arrangerande förening till alla deltagare.

Medtag eget anteckningsmaterial till kurstillfällena.  
Det ingår flera delprov, ett praktiskt prov och ett skriftligt prov i kursen.

För att kunna få kortet registrerat efter godkänt slutprov krävs att man är medlem i en klubb knuten till Svenska Ridsportförbundet, så kolla upp en klubb i din närhet och lös medlemskap om du inte redan har det. 
När kortet är registrerat i TDB kan du ansöka om licens för att sedan kunna anmäla till tävlingar. 
Numer får man inget fysiskt kort, utan kortet finns digitalt i TDB. 

Före kursstart:

♥ Svara gärna på förkunskapsfrågorna, för att vara väl förberedd. Dessa kommer inte rättas på kursen men be gärna din instruktör/tränare kika igenom dem om du känner dig osäker.

♥ Var gärna funktionär på en tävling, det är otroligt lärorikt.

♥ Ordna påskrift för Ridintyget (skall signeras av godkänd ridlärare nivå 1-3 eller godkänd tränare lägst nivå C)
Intyget avser den som är tänkt att rida på kortet, det innebär att om du som målsman tar kort men inte skall tävla själv är det ditt barns ridkunskap som skall intygas.

♥ Hämta tävlingsreglementet (TR) för gemensamma bestämmelser och din egen gren från www.ridsport.se, funkar utmärkt att ha digitalt på dator eller läsplatta

Om du eller ditt barn har läst-/skrivsvårigheter så kontakta mig innan första kurstillfället så hittar vi en bra lösning!